Çevirmen Edinci ve Bileşenleri Önerisi

Author:

Year-Number: 2020-8.1
Number of pages: 188-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz şartlarında artık çevirmen adaylarından sadece çeviri faaliyeti beklenilmemektedir. Çevirmenlerden çeviri faaliyeti dışında bazı yetilere de sahip olmaları beklenilmektedir. Bilindiği üzere genel olarak akademik çeviri eğitim kurumlarında özellikle çeviri edincine yönelik dersler yer almaktadır. Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilere öğrenim süreçleri boyunca bütüncül olan çeviri edinci ve alt edinç türleri kazandırılmaktadır. Alt edinçler olarak dil edinci, metin edinci, kültür edinci, kuram bilgisi, edimsel edinci, aktarma edinci, araştırma edinci, iletişim edinci, konu ve uzmanlık edinci, teknoloji edinci olarak adlandırabiliriz. Akademik çeviri eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bu edinçlere sahip olup, sektöre adım atarlar. Uygulamalı Çeviribilim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde sektörün çevirmen adaylarından beklediği bazı farklı beceriler de olduğu görülmektedir Bu çalışmada sektörün beklentisi doğrultusunda çevirmen edinci ve bu edinci oluşturabilecek alt edinçler önerisi yapılacaktır. Çevirmen edincinin içerikleri olarak organizasyon edinci, planlama edinci, yönetim edinci, grupla uyumlu çalışabilme yetisi, pratik ve yaratıcı çözüm önerebilme yetisi olarak adlandırabiliriz.

Keywords

Abstract

The trainee translators are no longer just expected to perform translation. Translators are expected to have various competencies apart from translation activity. As is known, the curriculum of academic translation education institutions is generally composed of courses oriented to develop translation competence. The holistic translation competence and various types of sub-competencies are developed throughout the learning process of trainee translators in these institutions. Sub-competences can be listed as linguistic competence, text competence, cultural competence, theory knowledge, pragmatic competence, transfer competence, research competence, communication competence, subject and specialization competence, and lastly technology competence. Students completing academic translation training gain these competencies and start to work in the market. When the literature in the applied translation studies is analyzed, various skills the marketplace expected from the trainee translators can be noted. This study put forward the translator competence, developed in line with the expectations of the market, as well as the sub-competencies composing this competence. The content of translator competence can be listed as the organization competence, planning competence, management competence, coordination in team competence, practical and creative thinking competence.

Keywords