The Effect of Cinema in the Novel of Labyrinth of Alain Robbe-Grillet
The Effect of Cinema in the Novel of Labyrinth of Alain Robbe-Grillet

Author : RIFAT GÜNDAY
Number of pages : 392-400

Abstract

Sinema ve edebiyat birbirini etkileyen iki alan olarak kabul edilebilir. Edebiyat yapıtları, öyküleri ile sinemaya kaynak oluştururken, özellikle modern dönem edebiyat yapıtlarının teknik bağlamında sinemadan yararlandığı görülmektedir. 1950’li yıllarda ortaya çıkan “Yeni Roman” ekolünün şefi olarak kabul edilen Fransız yazar Alain Robbe-Grillet, romanlarında sinema sanatı tekniğine geniş yer vermektedir. Labirentte (Dans le Labyrinthe) romanı, ikinci dünya savaşı sırasında ölen bir arkadaşından kalma eşyaları, adresine ulaştırmaya çalışan bir askerin öyküsünü içermektedir. Asker, labirenti anımsatan tanımadığı bir şehirde paketi ulaştıracağı adresi bir türlü bulup ulaştıramadan ölür. Roman durağan bir betimleme ve anlatım değil, sürekli hareket halindeki bir kameranın görüntülerini içeren sahnelerle öne çıkmaktadır. Anlatıda bir dinamizm söz konusudur. Romandaki öğelerin sunumu ve betimlenmesi aşamasında sergilenen kopukluk, sürekli geçişler ve geriye dönüşler sinema tekniğinin romanda kullanılmasının sonucudur denilebilir. Romanın başından sonuna kadar sürekli betimleme sahneleri tamamlanmadan birinden diğerine geçişler yaşanmaktadır. İç mekanlarla dış mekanlar veya farklı mekanlar arasında o kadar çok anlık geçişler yaşanmakta ki hangi kesitin betimlendiğini yakalamak oldukça güçtür. Benzer özellikler nesne ve kişilerin sunumunda da görülmektedir. Kullanılan bu kamera ve bakış açısı tekniği romanda yer olan öğeleri daha görünür kılarken, aynı zamanda sürekli farklı karelerin yansıtılması, geçişler ve tekrarlar öykünün takibine yardımcı olmak yerine onun anlaşılmasını daha da güçleştirmekte ve herhangi bir olayın dahi yer almadığı romanda devinimlerin akışını frenlemektedir. Yazar, anlatma yerine gösterme tekniğini benimsemektedir. Romanda olay örgüsü bir tabloya indirgenirse, Robbe-Grillet tabloda yer alan öğeleri bir kompozisyon bütünlüğü içerisinde vermek yerine, farklı karelerden alınmış görüntüleri sinemadaki montaj tekniği ile ya da her seferinde kameranın farklı noktalara odaklanması şeklinde sunmaktadır.

Keywords

Cinema, point of view, technique, description, narration.

Read: 862

Download: 302