The Effect of Cinema in the Novel of Labyrinth of Alain Robbe-Grillet

Author:

Year-Number: 2019-7.4
Number of pages: 392-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema ve edebiyat birbirini etkileyen iki alan olarak kabul edilebilir. Edebiyat yapıtları, öyküleri ile sinemaya kaynak oluştururken, özellikle modern dönem edebiyat yapıtlarının teknik bağlamında sinemadan yararlandığı görülmektedir. 1950’li yıllarda ortaya çıkan “Yeni Roman” ekolünün şefi olarak kabul edilen Fransız yazar Alain Robbe-Grillet, romanlarında sinema sanatı tekniğine geniş yer vermektedir. Labirentte (Dans le Labyrinthe) romanı, ikinci dünya savaşı sırasında ölen bir arkadaşından kalma eşyaları, adresine ulaştırmaya çalışan bir askerin öyküsünü içermektedir. Asker, labirenti anımsatan tanımadığı bir şehirde paketi ulaştıracağı adresi bir türlü bulup ulaştıramadan ölür. Roman durağan bir betimleme ve anlatım değil, sürekli hareket halindeki bir kameranın görüntülerini içeren sahnelerle öne çıkmaktadır. Anlatıda bir dinamizm söz konusudur. Romandaki öğelerin sunumu ve betimlenmesi aşamasında sergilenen kopukluk, sürekli geçişler ve geriye dönüşler sinema tekniğinin romanda kullanılmasının sonucudur denilebilir. Romanın başından sonuna kadar sürekli betimleme sahneleri tamamlanmadan birinden diğerine geçişler yaşanmaktadır. İç mekanlarla dış mekanlar veya farklı mekanlar arasında o kadar çok anlık geçişler yaşanmakta ki hangi kesitin betimlendiğini yakalamak oldukça güçtür. Benzer özellikler nesne ve kişilerin sunumunda da görülmektedir. Kullanılan bu kamera ve bakış açısı tekniği romanda yer olan öğeleri daha görünür kılarken, aynı zamanda sürekli farklı karelerin yansıtılması, geçişler ve tekrarlar öykünün takibine yardımcı olmak yerine onun anlaşılmasını daha da güçleştirmekte ve herhangi bir olayın dahi yer almadığı romanda devinimlerin akışını frenlemektedir. Yazar, anlatma yerine gösterme tekniğini benimsemektedir. Romanda olay örgüsü bir tabloya indirgenirse, Robbe-Grillet tabloda yer alan öğeleri bir kompozisyon bütünlüğü içerisinde vermek yerine, farklı karelerden alınmış görüntüleri sinemadaki montaj tekniği ile ya da her seferinde kameranın farklı noktalara odaklanması şeklinde sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Cinema and literature can be accepted as two domains affecting each other. While literature works and stories are the creation resource of cinema, it is seen that the modern literature period's works especially make use of cinema in a technical way. The French writer A. Robbe - Grillet, who was regarded as the chef of "New Novel" in 1950's, makes use of cinema techniques widely in his novels. The novel of Labyrinth (Dans le Labyrinthe) includes the story of a soldier who wishes to deliver his dead friend's goods to his address. The soldier dies without delivering his friend's goods in a city resembling labyrinth. The novel doesn't include a stable description and narration, rather; it includes the mobile scenes of a camera. In the narration, there is a instant movement. The disconnectedness, instant transitions and flashbacks presented in the flow of the story can be said to be the results of using cinema techniques in the novel. From the beginning of the novel to the end, there is a transition of description of scenes without completing each other. There are such variety of instant transitions in the outside places, insides or in different places that it is very difficult to find out which scene is depicted. These similar features also seem in these presentations of people and objects. While these camera and view techniques make the other parts of the novel vivid, it also makes it hard to follow the story through the usage of transitions and repetitions instead of making it easy. The writer adopts show technique rather than narrative technique. If the flow of storylines in the novel boils down to a picture, Robbe - Grillet presents the storylines either in a assembly technique using the different scenes or giving storylines focusing on its different place in each shoot instead of giving the parts of the picture a compositional coherence.

Keywords