Gustave Flaubert’in “Trois Contes” (Üç Hikâye) Adlı Eserinin Çeviri Stratejileri ve İşlemleri Açısından İncelenmesi
Analysis of Gustave Flaubert’s “The Three Stories” in terms of Translation Strategies and Operations

Author : Perihan YALÇIN
Number of pages : 355-364

Abstract

Makalede, ünlü Fransız yazarı Gustave Flaubert'in 1877 yılında yayımladığı Trois Contes “ Üç Hikâye ” isimli eseri ile eserin Türkçe’ye yapılmış olan üç farklı çevirisi ele alınmıştır. Farklı yıllarda ve farklı çevirmenler tarafından dilimize çevrilmesi bize çok yönlü ve çok amaçlı bir çalışma yapma imkânı vermektedir. Çalışmamızda bu eserin Gideon Toury ’ nin Erek Odaklı Çeviri Yaklaşımı bağlamında kuram ve strateji bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. Kaynak metindeki cümleler ile çeviri metinlerdeki karşılıkları arasındaki ilişki çeviri stratejileri ve Gideon Toury'nin erek odaklı çeviri yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgular kısmında, süreç öncesi normları, çeviri süreci normları ve Üç Hikâye adlı eserin çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, üç farklı çevirmenin, çeviri metinlerinde yerlileştirme (yerelleştirme), ekleme, çıkarma (atlama), ödünçleme, değiştirme ve yorumlama stratejilerinden yararlandıkları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, kaynak metne en yakın olandan (yeterli çeviriden), en uzağa (kabul edilebilir çeviriye) başka bir deyişle, erek metne yakınlığına göre değerlendirildiğinde; her üç çevirinin de, erek dil ve kültüre yakınlıklarından dolayı kabul edilebilir ölçüde birer çeviri olduklarını söyleyebiliriz. Bu çalışmanın, özgün metin ile çevirilerinin karşılaştırılarak incelenmesi alanında yapılacak diğer çalışmalara önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

Keywords

Çeviri, Çevirmen, Çeviri Çalışmaları, Çeviri Stratejileri, Çeviri Eleştirisi

Read: 864

Download: 279