Edebi Bir Eserde İki Görünüşlü Fiillerin Kullanımı (Y. İ. Zamyatin’in “Biz” Romanı Üzerine Bir Değerlendirme)
The Use of Bi-Aspectual Verbs in a Literary Work (An Evaluation on the Novel “We” by Y.I. Zamyatin)

Author : Sevda POLAT
Number of pages : 379-392

Abstract

Birçok Slav dilinde olduğu gibi Rus dilinde de görünüş kategorisi konu başlığı (Rus. Kategoriya vida) en önemli dil bilgisi konularından biridir. Görünüş, fiillerin tipik bir özelliği olup Rusçada yer alan tüm fiillerde bulunur ve fiil kategorileri arasında yer alır. Bu fiil kategorisi, zaman içindeki eylemin akışını ve eylemin tamamlanıp tamamlanmadığıyla ilişkisini tanımlar. Aynı zamanda fiilleri cümle içindeki görevine göre bitmiş ve bitmemiş olarak ikiye ayırır. Fiiller, ön ek veya son ek alarak ya da farklı formlara dönüşerek bir çift bitmiş veya bitmemiş görünüş çifti oluşturur. Ancak, tüm fiiller görünüş çifti oluşturmaz. Çifti olmayan fiiller kendi aralarında tek görünüşlü ve iki görünüşlü olarak ikiye ayrılmaktadır. Sadece bitmiş veyahut sadece bitmemiş görünüşe sahip olan fiiller tek görünüşlü fiillerdir. Rusça söz varlığının önemli bir bölümünü oluşturan iki görünüşlü fiiller hem bitmiş hem de bitmemiş durum anlamını taşıyabilirler. Bu makalede, Rusça dil bilgisi konuları içinde yer alan görünüş kategorisi hakkında bilgi verilecek ve iki görünüşlü fiiller ele alınacaktır. İki görünüşlü fiiller, sadece metin içinde yer aldıklarında kendini bitmiş veya bitmemiş olarak belli etmektedirler. Bu makalenin amacı edebi eserlerde iki görünüşlü fiillerin kendine özgü özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu amaç için Rus yazar Yevgeniy Zamyatin' in “Biz” (Rus. Mı) eseri ele alınmıştır. Eserde kullanılan iki görünüşlü fiillerin geçtiği paragraflar incelenmiş ve hangi durumlarda bitmiş hangi durumlarda ise bitmemiş görünüşte kullanıldığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Anahtar kelimeler: Rusça, Fiil, Görünüş, Bitmiş ve Bitmemiş Görünüş, İki Görünüşlü Fiil.

Read:344

Download: 114

Atıf Bulunamadı