Edebi Bir Eserde İki Görünüşlü Fiillerin Kullanımı (Y. İ. Zamyatin’in “Biz” Romanı Üzerine Bir Değerlendirme)

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 379-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok Slav dilinde olduğu gibi Rus dilinde de görünüş kategorisi konu başlığı (Rus. Kategoriya vida) en önemli dil bilgisi konularından biridir. Görünüş, fiillerin tipik bir özelliği olup Rusçada yer alan tüm fiillerde bulunur ve fiil kategorileri arasında yer alır. Bu fiil kategorisi, zaman içindeki eylemin akışını ve eylemin tamamlanıp tamamlanmadığıyla ilişkisini tanımlar. Aynı zamanda fiilleri cümle içindeki görevine göre bitmiş ve bitmemiş olarak ikiye ayırır. Fiiller, ön ek veya son ek alarak ya da farklı formlara dönüşerek bir çift bitmiş veya bitmemiş görünüş çifti oluşturur. Ancak, tüm fiiller görünüş çifti oluşturmaz. Çifti olmayan fiiller kendi aralarında tek görünüşlü ve iki görünüşlü olarak ikiye ayrılmaktadır. Sadece bitmiş veyahut sadece bitmemiş görünüşe sahip olan fiiller tek görünüşlü fiillerdir. Rusça söz varlığının önemli bir bölümünü oluşturan iki görünüşlü fiiller hem bitmiş hem de bitmemiş durum anlamını taşıyabilirler. Bu makalede, Rusça dil bilgisi konuları içinde yer alan görünüş kategorisi hakkında bilgi verilecek ve iki görünüşlü fiiller ele alınacaktır. İki görünüşlü fiiller, sadece metin içinde yer aldıklarında kendini bitmiş veya bitmemiş olarak belli etmektedirler. Bu makalenin amacı edebi eserlerde iki görünüşlü fiillerin kendine özgü özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu amaç için Rus yazar Yevgeniy Zamyatin' in “Biz” (Rus. Mı) eseri ele alınmıştır. Eserde kullanılan iki görünüşlü fiillerin geçtiği paragraflar incelenmiş ve hangi durumlarda bitmiş hangi durumlarda ise bitmemiş görünüşte kullanıldığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

As well as in many Slavic languages and the Russian language, Aspect Category (?�?�т?�?�?�р?�я ?�?�?�?�) is one of the essential grammar issues. Aspect is characteristic of verbs, and it exists in the all-Russian verbs, and it is considered to be among the verb categories at the same time. This verb category describes the course of action over time and its relationship to whether the action has been completed. It also divides the verbs into two as perfective and imperfective according to the task in the sentence. The verbs form a pair of finished and unfinished aspects by taking prefix or suffix or turning into different forms. However, not all verbs form a pair of aspects. The verbs which are not the couple are divided into two as one aspect and bi-aspectual. Verbs that have only perfective or only imperfective form are one aspect verbs. Bi-aspectual verbs, which constitute an important part of the Russian vocabulary, can mean both a finished and an unfinished situation. In this paper, it will be informed about of aspect category, which is among the Russian grammar topics and bi-aspectual verbs in Russian grammar will be discussed. Bi-aspectual verbs are manifested as finished or unfinished only when included in the text. The aim of this article is to describe the properties of bi-aspectual verbs in literary works. For this purpose, the work of the Russian writer Yevgeniy Zamyatin's “We” (Rus. ?�ы) is discussed. The paragraphs involving bi-aspectual verbs in work have been analysed, and it has been tried to explain that they have been used in perfective or imperfective aspects.

Keywords