Vecdi Çıracıoğlu’nun İki Romanında Tarihsel Algı

Author:

Number of pages: 168-181
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Tarih ve edebiyat, çalışma alanlarının benzerliği bakımından sıkı bağları olan iki sosyal bilim dalıdır. Her ikisi de insanı konu alır ve faaliyetlerini insanlık için gerçekleştirir. Amaçları, insanın dünya üzerindeki yaşamını daha anlamlı kılmak, kimi bilinmeyenlere çözüm getirmektir. Dolayısıyla, etkileşim içinde olmaları gayet doğal bir durumdur. Çalışmaya esas teşkil eden iki roman, tarih bilimine yönelik ilgileri bakımından tahlil edilmiştir. Bu romanlar Vecdi Çıracıoğlu’nun kaleminden çıkmıştır. Bunlardan ilki, Kara Büyülü Uyku 1999 senesinde Can Yayınları tarafından yayımlanmış ve ilk kez aynı sene verilen Can Yayınları Roman Ödülü’nü kazanmıştır. İkincisi, 2003 senesinde yayımlanan Cimri Kirpi başlıklı romandır. Yazar, Kara Büyülü Uyku’da İstanbul’un fethini merkez alırken Cimri Kirpi’de, tarihsel kaynaklara “Cimri Vaka’ası” şeklindeki adlandırma ile geçen olayı işler. Her iki romanında yazar, tarihsel olgular çerçevesinde bugüne yönelik mesajlarını işler. Söz konusu mesajları görebilmek için çalışmada önce roman-tarih ilişkisine dair birtakım tahliller işlenmiştir. Romanların olay örgüleri de aynı bölümdedir. Daha sonra ayrı ayrı, romanlardaki tarihsel olguların tarih biliminin verileri ile uyuşup uyuşmadığı araştırılmıştır. Burada amaç yazarın gerçekçiliğini sorgulamak değildir. Konuyla ilgili ortaya müspet bir cevap çıktığı için, çalışmada daha sonra yazarın tarihe ilgi duyma nedenleri araştırılmıştır. Varılan sonuç Vecdi Çıracıoğlu’nun adı geçen iki romanında tarih biliminin boş bıraktığı kimi alanları mercek altına alma gayesi güttüğüdür.

Keywords

Abstract

History and literature are two branches of social science that are closely linked to the similarities of their fields of study. Both are handled human subjects and carry out their activities for humanity. Their aim is to make human life more meaningful on the world and to provide solutions to some unknowns. Therefore, it is natural that they interact. These two novels constituting the basis of the study were analyzed in terms of their interest in historical science. These novels were written by Vecdi Çıracıoğlu. The first of these, Kara Büyülü Uyku was published by Can Publishing house in 1999 and won the Can Publishing Novel Award for the first time in the same year. The second novel is titled as Cimri Kirpi and published in 2003. The author focuses on the İstanbul conquest in Kara Büyülü Uyku while he handles the event that referred in historical sources as the ‘Stingy Case’ in Cimri Kirpi . In both novels, the author processes his messages for the present within the framework of historical facts. Primarily, in order to see these messages, several dissections were studied concerning novel-history relation of the study. Plots of these novels are also in the same section. Then, it was investigated separately whether the historical facts in the novels jibe with the data of historical science or not. The purpose of this is not to question the author's reality. Since a favorable answer emerged about the study, in the study, later on, the reasons of the author 's interest in history were investigated. Consequently, Vecdi Ciracioglu, in both novels, aims to investigate some of the fields which are left blank by the history-science.

Keywords