B2 Düzeyi Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimler,
Proverbs and Sayings in Turkish Language Teaching Books for Foreigners

Author:

Number of pages : 161-176

Abstract

Ülkemizde yabancılara Türkçe öğretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu konuda ortak ders materyalleri kullanımı, uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesiyle ilgili farklı uygulamalar mevcuttur. Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış her kitap farklı bir yaklaşımı, dil anlayışını, öğretim tekniğini yansıtır. Bu çalışmada amaç yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarını atasözü ve deyim varlığı açısından değerlendirmektir. Bunun için b2 düzeyi bir kitap ve bir dil öğretim seti taranmıştır. Bu bağlamda iki ders kitabı ve bir çalışma kitabı ile dinleme metinlerini içeren bir cd üzerinde çalışılmıştır. Böylelikle dinleme metinleri, okuma metinleri ve etkinlikler atasözü ve deyim öğretimi açısından incelenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretirken önemli olan sadece kelimelerin anlamını ezberletmek değildir. Kelimelerin bütün içinde taşıdığı anlamı da öğretebilmek gerekir. Atasözü ve deyimlerin metinlerde ve etkinliklerde yer alması sözcüğün cümlede öbekleşerek yeni anlamlar kazanabildiği işlevini benimsetmede çok önemlidir.

Keywords

Abstract

The importance of teaching Turkish to foreigners in Turkey is increasing day by day. There are different practices about the usage of lesson materials, determination on the approaches and techniques. All of the books which published to teach Turkish to foreigners reflect a different approach, language mentality or teaching technique. This article aims to evaluate the Turkish teaching books to foreigners in terms of proverbs and idioms. A B2 level book and a language teaching set were analyzed. In this respect, it is studied on two course books, a workbook and a CD including listening texts. Thus, listening texts, reading texts and exercises are examined in sense of teaching idioms. Memorizing the meaning of the words is not important only while teaching Turkish to foreigners. We should teach the meaning of words in the context. It is very important that proverbs and idioms can gain new meanings in the exercises and sentences.

Keywords