Çeviri Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım: Öğrencilerin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 335-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeviri eğitiminde uygulanan proje temelli yaklaşımın, öğrencilere gerçek yaşam deneyimi sunarak onların çeviri bilgi ve becerilerini geliştiren en etkili yöntemlerden biri olduğu tartışılmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 akademik yılında bir üniversitenin Mütercim Tercümanlık Lisans programına kayıtlı 30 kişiden oluşan 3. sınıf öğrencilerine verilen bir teknik çeviri dersi kapsamında yapılandırmacı eğitim yaklaşımı benimsenerek proje temelli öğrenme modeli uygulanmıştır ve öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu yöntemin uygulanması sonucunda öğrencilerin ilgili bilgi ve becerileri geliştirip geliştirmediğini değerlendirdikleri 5’li Likert tipi sorulardan oluşan bir anket ve öğrencilerin bu yaklaşım süresince deneyimledikleri çeviri süreçlerine ilişkin yorumlarını içeren yapılandırılmamış değerlendirmeler incelenmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin çoğunluğunun proje temelli öğrenme yaklaşımı yoluyla, kendi bilişsel becerilerinin farkında uzman çevirmenler olmak için gerekli olan üstbilişsel bilgi ve becerilerine katkı sağladığı öğrenciler tarafından vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The project-based approach has been discussed to be one of the most influential methods applied in translation pedagogy, which ensures the development of translation knowledge and skills of students by providing them with a chance of real-life experiences. In this study, a project-based learning model was applied with a constructivist training approach in a technical translation course offered to 30 3rd grade students studying at Translation and Interpreting Department at a university in the 2018-2019 academic year and the students’ views were taken. To this end, a 5-point Likert scale questionnaire was used to evaluate whether the students improved their related knowledge and skills through this training method, and unstructured evaluation forms were collected to investigate the students’ comments on their translation processes. The results demonstrated that the majority of the students believed that, with the application of the project-based learning approach, they improved their metacognitive knowledge and skills, required to be competent translators who are in full awareness of their cognitive abilities.

Keywords