Hukuki Metin Çevirileri Ve Yeterlik Hataları

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 393-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Siirt Üniversitesi Mütercim Tercümanlık öğrencileri tarafından yapılan yeterlik hatalarının yazdıkları cümleleri ve çevirilerini nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Yeterlilik hataları, yetersiz öğrenmeyi yansıttığı için dilde ciddi sorunları işaret eder (Touchie, 1986). Noam Chomsky (1965), dilbilimsel kuramın odağının, konuşma (performans) değil, temel dil sistemi (yeterlilik) üzerinde olması gerektiğini savunur. Hukuki metinlerin tercümeleriyle birlikte dikkate alındığında yeterlilik hataları daha da önem kazanmaktadır, çünkü bu metinler dil bakımından doğru cümleler oluşturmak için birleştirilmesi gereken oldukça spesifik bir terminoloji içermektedir. Aksi takdirde, sadece doğru terminolojiye dayanmak tercüme edilen şeyi anlaşılır ve net hale getirmek için yeterli olmaz. Bu varsayımlara dayanarak, 50'den fazla Siirt Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi tarafından tercüme edilen hukuki bir metin, yeterlilik hatalarının hatalar ve yanlış anlamalarla ilgili olup olmadığını ortaya koymak için çalışma için temel alınacaktır. Ayrıca, dilsel yeterlilik ile çeviride başarı arasındaki ilişki, belirli bir dil meselesi altında belirlenecektir. Öğrencilere ilgili metinleri çevirmek için iyi bir zaman verildiği için performans hataları dikkate alınmayacaktır. Son olarak, yetkinlik hataları ile diğer metin çevirileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için tasarlanacak çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study seeks to investigate how competence errors committed by trainee translators of the Department of Translation and Interpreting at Siirt University influence their writing and translations. Competence errors are serious issues in language as they reflect inadequate learning (Touchie, 1986). Noam Chomsky (1965) argues that the focus of linguistic theory must be on the underlying language system (competence), not the act of speaking (performance). Competence errors become more important when being taken into consideration along with translations of legal texts as these texts contain a highly specific terminology that should be combined to form linguistically correct sentences. Otherwise, drawing upon solely correct terminology would not be sufficient to make what is translated understandable and clear. Based on these assumptions, a legal text translated by more than 50 Siirt University sophomores shall be taken as a basis for the study to reveal whether competence errors have something to do with errors and misunderstandings or not. Furthermore, the relationship between linguistic competence and success in translation shall be determined under a specific issue of language. Performance errors shall not be taken into consideration as students were given a good amount of time to translate the relevant texts. Finally, it is recommended that studies which shall be designed to reveal the relationship between competence errors and other texts translations be conducted.

Keywords