Hukuki Metin Çevirileri Ve Yeterlik Hataları
Translations of Legal Texts and Competence Errors

Author : Emrah ERİŞ
Number of pages : 393-403

Abstract

Bu çalışma Siirt Üniversitesi Mütercim Tercümanlık öğrencileri tarafından yapılan yeterlik hatalarının yazdıkları cümleleri ve çevirilerini nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Yeterlilik hataları, yetersiz öğrenmeyi yansıttığı için dilde ciddi sorunları işaret eder (Touchie, 1986). Noam Chomsky (1965), dilbilimsel kuramın odağının, konuşma (performans) değil, temel dil sistemi (yeterlilik) üzerinde olması gerektiğini savunur. Hukuki metinlerin tercümeleriyle birlikte dikkate alındığında yeterlilik hataları daha da önem kazanmaktadır, çünkü bu metinler dil bakımından doğru cümleler oluşturmak için birleştirilmesi gereken oldukça spesifik bir terminoloji içermektedir. Aksi takdirde, sadece doğru terminolojiye dayanmak tercüme edilen şeyi anlaşılır ve net hale getirmek için yeterli olmaz. Bu varsayımlara dayanarak, 50'den fazla Siirt Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi tarafından tercüme edilen hukuki bir metin, yeterlilik hatalarının hatalar ve yanlış anlamalarla ilgili olup olmadığını ortaya koymak için çalışma için temel alınacaktır. Ayrıca, dilsel yeterlilik ile çeviride başarı arasındaki ilişki, belirli bir dil meselesi altında belirlenecektir. Öğrencilere ilgili metinleri çevirmek için iyi bir zaman verildiği için performans hataları dikkate alınmayacaktır. Son olarak, yetkinlik hataları ile diğer metin çevirileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için tasarlanacak çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords

Yeterlik hataları, hukuki çeviri, performans hataları, yetersiz öğrenme

Read:309

Download: 94

Atıf Bulunamadı