İletişimsel Yeterlik Alanı Olarak Konuşma Becerisinin Gelişim Durumunun ve Kullanım Yetkinliğinin Ölçülüp Değerlendirilmesi
Measurement and Evaluation of the Development Status and Ability of Using Speaking Skills as a Communication Competence Area

Author : Ali GÖÇER
Number of pages : 25-43

Abstract

Dili etkili kullanma becerisinin en önemli göstergesi, bireylerin çevresiyle olan iletişimindeki başarısıdır. İletişim, sahip olunan düşüncenin, yaşanılan bir duygunun dile getirilmek istenen herhangi bir olay, olgu ya da durumun doğrudan veya belli araçlar kullanılarak beden hareketleri, konuşma ve yazı ile karşı tarafla paylaşma işidir. Yazılı anlatımın yapılışı, insan ve toplum açısından amacı, işlevi ve değeri farklı olmakla birlikte sözlü anlatım/konuşma, yaşamın dinamizmi içerisinde el, kol ve baş hareketleri, kaş, göz, ağız ve yüz hareketleri desteğiyle pratik kullanım imkânlarıyla iletişim kurmada en temel beceridir. İnsan ve toplum açısından önemli işlevleri bulunan konuşma becerisinin eğitimle bireye kazandırılması süreçlerinde bu becerinin kullanım durumlarının belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan eğitim süreçlerinde öğrenme etkinlikleri yanında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına da yer verilerek öğrencilerin konuşma becerisine yönelik kazanımları kazanma durumunun belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, konuşma becerisinin kazandırılması, geliştirilmesi ve kullanılması konusunda öğrencilerin sahip oldukları yeterlik ve sergiledikleri yetkinliklerin belirlenmesinde kullanılabilecek ölçme araçları ve tercih edilebilecek değerlendirme yöntemleri üzerinde durmaktır. Bu amaçla konuşma becerisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bazı ölçme araçları, özellikle de dereceli puanlama anahtarlarının hazırlanması ve kullanımı hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Keywords

dil eğitimi, konuşma becerisi, ölçme ve değerlendirme

Read:476

Download: 172

Atıf Bulunamadı