Fransızca Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 217-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Motivasyon, bir bireyin harekete geçmesini sağlayan itici bir güçtür. Bu gücün ortaya çıkmasını sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Motivasyonu olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörlerin varlığı ise benliğimizin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Motivasyon kaynakları, hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz istek ve arzuyu hissetmemizi sağlar. Motivasyonumuzu düşüren durumlar ise ulaşmak istediğimiz hedefe giden yolda önümüze çıkan engelleri temsil etmektedir. Bu çalışmada Fransızca öğretmen adaylarının mesleklerini icra etmeden önce motivasyon durumlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerini kapsayan nitel bir çalışmadır. Öğretmen adaylarının içsel- dışsal motivasyonlarını artıran ve azaltan durumların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada internette nitel araştırma yöntemlerinden e-posta yoluyla veri toplama aracı kullanılmıştır. 10 öğretmen adayının oluşturduğu çalışma grubunun motivasyonunu artıran ve azaltan içsel-dışsal durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların ifadelerine göre motivasyonel durumların gruplandırıldığı çalışma sonucunda çıkan yargıların sıklığına göre frekans değerleri verilmiştir.

Keywords

Abstract

Motivation is the individual driving force for to take action. There are many factors that can give rise to this power. The presence of factors that affect motivation positively or negatively plays an important role in the formation of ourself. The sources of motivation make us feel the desire and desire we need to achieve our goals. On the other hand, situations that disrupt our motivation represent the obstacles that come before us on the way to the target we want to achieve. In this study, the effect of motivation on prospective teachers was investigated. Prospective teachers; It is aimed to determine the factors that affect motivation status before performing their profession. In this research, it is a qualitative study covering the last year students of Marmara University French Language Teaching department. In this study, case science pattern was used. It is aimed to identify situations that increase and disrupt the internal and external motivations of teacher candidates. In this study, e-mail data collection tool was used on qualitative research methods on the internet. The questions prepared before the interview showed flexibility according to the answers of the participants. In the research method which was composed of 10 pre-service teachers of the study group, internal-exogenous situations were determined which increased and disrupted the motivation of the pre-service teachers. Frequency values were given according to the frequency of the judgements of the study in which the motivational situations were grouped according to the expressions of the participants.

Keywords