Fransızca Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma
A Research on The Factors Affecting The Professional Motivation of French Teacher Candidates

Author : Füsun SARAÇ -Artun ATMACA
Number of pages : 217-234

Abstract

Motivasyon, bir bireyin harekete geçmesini sağlayan itici bir güçtür. Bu gücün ortaya çıkmasını sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Motivasyonu olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörlerin varlığı ise benliğimizin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Motivasyon kaynakları, hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz istek ve arzuyu hissetmemizi sağlar. Motivasyonumuzu düşüren durumlar ise ulaşmak istediğimiz hedefe giden yolda önümüze çıkan engelleri temsil etmektedir. Bu çalışmada Fransızca öğretmen adaylarının mesleklerini icra etmeden önce motivasyon durumlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerini kapsayan nitel bir çalışmadır. Öğretmen adaylarının içsel- dışsal motivasyonlarını artıran ve azaltan durumların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada internette nitel araştırma yöntemlerinden e-posta yoluyla veri toplama aracı kullanılmıştır. 10 öğretmen adayının oluşturduğu çalışma grubunun motivasyonunu artıran ve azaltan içsel-dışsal durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların ifadelerine göre motivasyonel durumların gruplandırıldığı çalışma sonucunda çıkan yargıların sıklığına göre frekans değerleri verilmiştir.

Keywords

Motivasyon, mesleki motivasyon, içsel-dışsal motivasyon, öğretmen adayları ve motivasyon ilişkisi.

Read: 457

Download: 164