Muzaffer Buyrukçu’nun Romanlarında Sosyal Sorunlar

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 454-471
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1950-2000 yılları arası Türk Edebiyatının öykü, günlük ve roman türlerinde başarıyı yakalayan Muzaffer Buyrukçu’nun eserlerinde toplumcu gerçekçiliğin izleri görülmektedir. Yazarın Bir Olayın Başlangıcı (1969), Gürültülü Birkaç Saat (1969), Dar Sokaklardaki Duman (1992), Gece Bitmedi (1995), Akan Sular Şarap Olsa (1998), Dışardaki Rüzgâr (1998) ve Ucu Güllü Kundura (1998) adlı romanlarında toplum yapısını ve bireyleri etkileyen sosyal sorunlar yer almaktadır. Yazar romanlarda eleştirel durumları dönemin toplum yapısı ve insan tipleri üzerinden gerçekçi bir bakış açısıyla dile getirmektedir. Romanlarda incelenen sosyal sorunlar; sınıf ayrımcılığı, siyasi sorunlar, yozlaşma ve yoksulluk gibi temalar üzerinden detaylı bir şekilde görülmektedir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında değerlendirilen doküman analiziyle yapılandırılmıştır.

Keywords

Abstract

Traces of socialist realism can be seen in the works of Muzaffer Buyrukçu who, succeeded in the stories, diaries and novels of Turkish Literature between 1950 and 2000. The author’s novels “Bir Olayın Başlangıcı (1969), Gürültülü Birkaç Saat (1969), Dar Sokaklardaki Duman (1992), Gece Bitmedi (1995), Akan Sular Şarap Olsa (1998), Dışardaki Rüzgâr (1998) ve Ucu Güllü Kundura (1998)” contain social problems affects social structure and individuals. The writer expresses the critical situations in the novels with realistic perspective through social structure and human types of period. Social problems studied in novels that can be seen with different themes like class discrimination, political issues, corruption and poverty in detail. This study is structured by document analysis which is evaluated within the scope of qualitative research method.

Keywords