2019 - LGS Türkçe Sorularının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
Examination of 2019 - LGS Turkish Questions in terms of Readability

Author : Uğur KÖSECİOĞULLARI -İsa SARIÇAM, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Number of pages : 200-206

Abstract

Bu çalışmada belirli dersler çerçevesinde ortaokul kazanım ve becerilerinin ölçülmesine dayalı uygulanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bünyesinde yer alan Türkçe sorularının okunabilirlik düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, 2019-LGS Türkçe sorularının okunabilirlik düzeylerini incelemektir. Sorulardaki okunabilirlik seviyelerini belirlemek amaçlı Ateşman’ın (1997) Flesch'in Okuma Kolaylığı Formülünden Türkçeye uyarlanan kelime ve cümle uzunluğuna dayanan formülü ve Çetinkaya-Uzun (2010) Formülü kullanılmıştır. Araştırma nicel olarak tasarlanmıştır. LGS sorularının incelenmesi amacıyla doküman incelemesi kullanılmıştır. Sınav toplam 20 Türkçe sorusunu içermektedir. Verilen analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre soruların Ateşman Formülüne göre okunabilirlik düzeyi %60 oranında “Orta Okuma Düzeyi”, Çetinkaya-Uzun Formülüne göre ise %55 oranında “Eğitsel Düzey” ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

LGS, Türkçe, Okunabilirlik, Ateşman Formülü, Çetinkaya-Uzun Formülü.

Read:

Download: