Türkmen Halk Masallarına Ait Kültürel Unsurları Çevirmede Kullanılan Gramerle İlgili Yöntemler
Methods about the Grammar Used in Cultural Elements of Turkmen Folk Tales

Author : Maral Kuliyeva
Number of pages : 472-480

Abstract

Masallar, toplumların yaşayışını, gelenek ve göreneklerini günümüze taşıyan sözlü edebiyatın en önemli ürünlerinden biridir. Bunun yanı sıra masallar, toplumun diğer değer yargılarının da gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli role sahiptir. Türk masalları, eğlenmek veya güzel zaman geçirmek amacıyla anlatılsa da aslında dinleyenlere iyilerin kazandığını, kötülerin mutlaka kaybettiğini ve cezalandırılacağını anlatmanın en etkili aracıdır. Masalların kendine özgü bir dili vardır ve bu (kaynak) dil, başka bir dile çevrilirken ya da aktarılırken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Buradaki amaç, hem asıl metnin dil yapısını korumak hem de metindeki coşkuyu, esrarengizliği, kültürel özellikleri olduğu gibi aktarabilmektir. Türkmen halk masalları; söz varlığı, üslup ve gramer açısından farklı özelliklere sahiptir. Bilindiği gibi, Türkmen halk masalları; öykü açısından devamlılığı olan ve coşkulu bir eser olması nedeniyle de okurların dikkatini çekebilen bir edebi türdür. Söz konusu çalışmada, Türkmen halk masallarından İngiliz diline çevirisi yapılan masal örnekleri incelenecek ve bu çevirilerde kullanılan yöntemler ele alınacaktır. Bu yöntemler, maddeler halinde, Grammatik ýerini doldurma (Gramer Birliklerinin Yerini Doldurma), Dessury kesgitlemeler (Özel Açıklamalar), Grammatik arhaizmler (Gramer Arkaizmler), Atributiw söz düzümleri (Atributif Tamlamalar), Eksplikasiýa (Özel Yapısal Değişim), Grammatik gaýtalamalar (Gramerle İlgili Tekrarlar) şeklindedir. Türkmen halk masallarına ait kültürel unsurlar, İngiliz diline aktarılırken kullanılan sadece leksikal düzeyde değil, gramer düzeyinde de kullanılan çeviri yöntemleri, örnekleri ile birlikte ele alınacaktır.

Keywords

Türkmence, masallar, yöntemler, masal çevirisi

Read: 310

Download: 106