Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilim Algısı
The Science Perception of Turkish Teacher Candidates

Author : Mustafa TÜRKYILMAZ
Number of pages : 36-49

Abstract

Bu araştırmayla Türkçe öğretmen adaylarının bilim algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 39’u kadın, 14’ü erkek olmak üzere 53 Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Bu formda öğretmen adaylarının bilime ilişkin algılarının niteliğinin belirlenmesine yönelik 9 soru bulunmaktadır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir. Katılımcılar, Türk bilim insanı denildiğinde akıllarına ilk gelen isimleri sırasıyla Aziz Sancar, İlber Ortaylı ve Halil İnalcık olarak yazmışlardır. Öğretmen adayları tarafından bilimin “uzaya, ağaca, çınara, kartopuna, yabancı dile ve galaksiye” benzetildiği görülmüştür. Araştırmada katılımcılardan bilim denilince zihinlerinde oluşan çağrışımlara ilişkin resimler yapmaları da istenmiştir. Bu resimlere bakıldığında teknolojik ürünlerin, laboratuvarlar ve laboratuvar malzemelerinin daha çok çizildiği görülmüştür. Ayrıca katılımcılar bir bilim insanı olsalar sırasıyla tıp, uzay ve eğitim alanında çalışmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Türkçe öğretmeni adaylarının yarıdan fazlasının kendisini bilimsel olarak değerlendirmediği, Türkiye’de bilime önem verilmediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının dünya ülkeleri arasında Amerika ve Japonya’yı en üst iki sırada bilimsel olarak değerlendirdikleri görülmüştür.

Keywords

Türkçe eğitimi, öğretmen adayı, bilim algısı.

Read:

Download: