Çeviri Stratejileri ve İşlemleri Açısından Maupassant’ın “La Parure” Öyküsünün Türkçe’ye Çevirilerinin İncelenmesi
Analysis of Translation of Maupassant’s Short Story “La Parure” into Turkish in terms of Translation Theories and Procedures

Author : Perihan YALÇIN -Esra ATMACA
Number of pages : 187-199

Abstract

Yazın çevirisinin çok boyutlu bir etkinlik olduğu düşüncesi genel olarak kabul görmektedir. Öykü çevirisi, kısa olmasının getirdiği bir kolaylıkla birçok çevirmenin en çok tercih ettiği bir etkinlik görünümündedir. Bu genel kabullerin tersine, kısa öyküyü romandan ayıran özelliğin uzunluk kısalıktan daha çok, yoğunlaştırılmış ve arıtılmış bir dilin varlığıdır. Edebiyat alanında öykü, düzyazıdan daha çok şiire yakındır. Öykü, her bireyin yaşamından izler taşıyan ve yaşamdaki olaylara dair ders vermeyi amaçlayan edebi türler arasında yer alır. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada Guy de Maupassant’ın “La Parure” adlı öyküsünün farklı yıllarda, farklı çevirmenler tarafından Türkçe’ye çevrilmiş üç ayrı çevirisi incelenecektir. Çalışmamızda ele alacağımız bu çevirileri Gideon Toury’nin Erek Odaklı Çeviri Kuramı çerçevesinde çeviri stratejileri ve işlemleri açısından incelemeyi amaçlıyoruz.

Keywords

Guy de Maupassant, Kısa öykü, Gerdanlık, Çeviri Stratejileri, Erek Odaklı Çeviri Kuramı.

Read:

Download: