Nefret Günlerinde Aşk: Edward P. Jones’un The Known World Ve Jesmyn Ward’ın Sing, Unburied, Sing Romanlarında Irk Karışımı

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 249-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irklar arası evlilikler Kuzey Amerika için en başından beri bir tabu olarak görülmüştür. Bunun kökenlerini bu günlerde şahit olduğumuz Black Lives Matter protestolarının nedenlerinde aramak doğru olabilir. Siyahlar tarihin her döneminde beyazlar tarafından sömürülmüştür. Toprakları işgal edilmiş, zengin yer altı ve yerüstü kaynakları beyaz Avrupalıların hizmetine sunulmuştur. Bununla da yetinmeyip bir mal gibi zengin toprak sahiplerine satılmışlar, türlü eziyetlerle hayatlarını kaybetmişlerdir. Beyazların kölelik ve sahiplik penceresinden gördüğü siyahlarının statüsü hayvanlardan farklı değildi. Bu nedenle iki ırk arasında gerçekleşecek bir birleşme bir günah olarak görülüyordu. Bu günah beyaz ırkın saflığının bozuluyor olması gerekçe gösterilerek şiddetli cezalarla önlenmeye çalışılsa da iki ırk arasında birleşmeler devam ediyordu. Irk karışımını önlemeye yönelik yasaklar inanılmaz biçimde 20. yüzyılın ikinci yarısının ortalarına kadar varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Özellikle Afrikan-Amerikan kökenli yazarların ürettiği edebiyatta da ırklar arası aşk ilişkilerinin sıklıkla işlendiğini görmek mümkündür. Bu çalışmada, Edaward P. Jones tarafından yazılan Pulitzer ödüllü The Known World ve Jesmyn Ward tarafından yazılan Amerikan Ulusal Kitap ödüllü Sing, Unburied, Sing romanlarındaki farklı ırklardan karakterlerin ırk karışımı bağlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Interracial marriages have been considered taboo for North America from the very beginning. It would be appropriate to look for the origins of this issue in the causes of the Black Lives Matter protests being held these days. Blacks have been exploited by whites in every period of history. Their lands have been occupied and rich underground and aboveground resources have been made available to the white Europeans. Europeans, who were not content with this, sold them to rich landowners like property and killed them with all kinds of torture. The status of blacks, which whites see through the window of slavery and mastership, was not different from animals. Therefore, unification between the two races was seen as a sin. Although this sin was tried to be prevented by violent punishment so as to keep the purity of the white race, sexual intercourse continued between the two races. Prohibitions to prevent racial mixing continued to exist unbelievably until the middle of the second half of the 20th century. Especially in literature produced by African-American writers, it is possible to see that love relations between races are frequently studied. In this study, a comparative analysis of the characters of different races in the Pulitzer winner The Known World by Edward P. Jones and National Book Award winner Sing, Unburied, Sing by Jesmyn Ward will be done in the context of miscegenation.

Keywords