İdiostil-Eleştirel Düşüncenin Gelişimi İçin Kurgusal Bir Metnin Analizinin Önemli Bir Yönü
Idiostil - An Important Aspect of the Analysis of a Fictional Text for the Development of Critical Thinking

Author : Sopıo MAKHATCHAHASVİLİ
Number of pages : 136-144

Abstract

Modern küresel bilgi teknolojisinin gelişimi, medya alanının genişlemesi ve işlevsel yük çağında, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine duyulan ihtiyaç netleşmiştir. Zaman, bir kişiye yeni bilgileri analiz etmenin ve hızlı bir şekilde sonuç çıkarmanın, kişinin fikrini ve olaylara karşı ilkeli tutumunu ifade edebilmenin, manipüle edilen bilgilerin labirentlerindeki yolu anlamanın, yanlış ve doğru arasında ayrım yapmanın, bilgiyi filtrelemenin ve eleştirel olarak değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, modern eğitim konseptinde bu becerilerin geliştirilmesi tercih edilir. Analitik ve eleştirel düşünme, yüksek düşünme becerileri olarak kabul edilir. Onları geliştirmenin en iyi yolu, ana amaçlarından ve sonuçlarından biri, metnin derin bir anlayışını ve içindeki alt metinlere erişimi geliştirmek olan edebiyatı öğretmektir; sanatsal metin, sonsuz bir düşünce derinliği, çeşitli yorumlar ve araştırmanın birçok yönü ile bunu gerçekten sağlar. Modern eğitim araştırmacılarının çabaları da bu hedefe ulaşmak için etkili yollar bulmayı amaçlamaktadır. İstenen sonucu elde etmek için hangi etkili öğretim stratejilerini kullanıyoruz? Edebiyat öğretimi sürecindeki temel sorunlar nelerdir? Sonucu daha iyi ve daha üretken hale getirmek için analitik ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için hangi yöntemler en iyisidir? Bunlar, doğru, etkili bir sonuç odaklı kavram geliştirmemize yardımcı olacak açık cevaplar olan güncel sorulardır. Bu makale, bu soruların cevaplarını aramaya dayanmaktadır. Kurgusal bir metnin analizinin önemli bir yönünü tartışıyor - idyosi ve etkili kullanımının yolları ve araçları; Avrupalı ve Gürcü araştırmacıların ve bilim adamlarının görüşlerinin, kavramlarının ve teorilerinin, internette yayınlanan pedagojik uygulama çalışmalarının ve kendi iş deneyimlerinin gözlemleme sonuçlarının, edebiyat öğretimi ile ilgilenenlere biraz yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Keywords

İdiostil, teknoloji, analitik ve eleştirel düşünme, eğitim, kurgusal.

Read:

Download: