İdiostil-Eleştirel Düşüncenin Gelişimi İçin Kurgusal Bir Metnin Analizinin Önemli Bir Yönü

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 136-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern küresel bilgi teknolojisinin gelişimi, medya alanının genişlemesi ve işlevsel yük çağında, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine duyulan ihtiyaç netleşmiştir. Zaman, bir kişiye yeni bilgileri analiz etmenin ve hızlı bir şekilde sonuç çıkarmanın, kişinin fikrini ve olaylara karşı ilkeli tutumunu ifade edebilmenin, manipüle edilen bilgilerin labirentlerindeki yolu anlamanın, yanlış ve doğru arasında ayrım yapmanın, bilgiyi filtrelemenin ve eleştirel olarak değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, modern eğitim konseptinde bu becerilerin geliştirilmesi tercih edilir. Analitik ve eleştirel düşünme, yüksek düşünme becerileri olarak kabul edilir. Onları geliştirmenin en iyi yolu, ana amaçlarından ve sonuçlarından biri, metnin derin bir anlayışını ve içindeki alt metinlere erişimi geliştirmek olan edebiyatı öğretmektir; sanatsal metin, sonsuz bir düşünce derinliği, çeşitli yorumlar ve araştırmanın birçok yönü ile bunu gerçekten sağlar. Modern eğitim araştırmacılarının çabaları da bu hedefe ulaşmak için etkili yollar bulmayı amaçlamaktadır. İstenen sonucu elde etmek için hangi etkili öğretim stratejilerini kullanıyoruz? Edebiyat öğretimi sürecindeki temel sorunlar nelerdir? Sonucu daha iyi ve daha üretken hale getirmek için analitik ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için hangi yöntemler en iyisidir? Bunlar, doğru, etkili bir sonuç odaklı kavram geliştirmemize yardımcı olacak açık cevaplar olan güncel sorulardır. Bu makale, bu soruların cevaplarını aramaya dayanmaktadır. Kurgusal bir metnin analizinin önemli bir yönünü tartışıyor - idyosi ve etkili kullanımının yolları ve araçları; Avrupalı ve Gürcü araştırmacıların ve bilim adamlarının görüşlerinin, kavramlarının ve teorilerinin, internette yayınlanan pedagojik uygulama çalışmalarının ve kendi iş deneyimlerinin gözlemleme sonuçlarının, edebiyat öğretimi ile ilgilenenlere biraz yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Keywords

Abstract

In the era of the development of modern global information technology, the expansion of the media space and the functional load, the need for analytical and critical thinking skills has become clear. Time has shown a person how important it is to analyze new information and make conclusions quickly, to be able to express one's opinion and principled attitude towards events, to understand the way in the labyrinths of manipulated information, to distinguish between false and true, to filter and critically evaluate information. Therefore, preference is given to the development of these skills in the modern educational concept. Analytical and critical thinking are considered high thinking skills. The best way to develop them is to teach literature, one of the main goals and results of which is to develop a deep understanding of the text and access to the subtexts in it; The artistic text really allows for this with an infinite depth of thought, a variety of interpretations and many aspects of research. The efforts of modern education researchers are also aimed at finding effective ways to achieve this goal. What effective teaching strategies do we use to get the desired result? What are the main problems in the process of teaching literature? - Which methods are best for developing analytical and critical thinking to make the result better and more productive? These are topical issues, the clear answers to which will help us to develop a correct, effective result-oriented concept. The present article is based on the search for answers to these questions. It discusses one important aspect of the analysis of a fictional text - idiocy and ways and means of its effective use; We think that the results of the study of the views of European and Georgian researchers and scientists, concepts and theories, the study of pedagogical practice posted on the Internet and the observation of their own work experience will be of some help to those interested in teaching literature.

Keywords