Alt Yazılı Çizgi Filmlerin Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Dinleme/İzleme Becerisine Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 171-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma alt yazılı çizgi filmlerin Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme/izleme becerisine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesini “Alt yazılı çizgi filmlerin Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme/izleme becerisine etkisi nedir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu son test deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmanın sayısal verileri SPSS 25.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde yer alan Esenler ilçesindeki bir ortaokulda PICTES kapsamında öğrenim gören 30 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma dil düzeyleri B2 seviyesinde olan ve karma yöntemle oluşturulan ve her biri 15 kişiden oluşan iki farklı grup üzerinde uygulanmıştır. Türk tarihi açısından öne çıkan Türk büyüklerinin hayatlarından kayda değer kesitler sunan sekiz farklı çizgi film, sekiz haftalık süreçte her hafta birer tane olmak üzere deney grubuna alt yazılı, kontrol grubuna ise alt yazısız olarak sunulmuştur. Deney grubuna alt yazılı olarak sunulan çizgi filmlerin alt yazıları araştırmacı tarafından Camtasia 9.0 programı aracılığıyla eklenmiştir. Her çizgi filmden sonra iki gruba da geçerliği ve güvenirliği yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan uzmanlar tarafından kontrol edilmiş olan aynı dinlediğini/izlediğini anlama testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çizgi filmleri alt yazılı izleyen grubun alt yazısız izleyen gruba göre dinlediğini/izlediğini anlama testlerinde daha başarılı olduğu, alt yazının daha kalıcı ve etkili öğrenmeler sağlayarak dinleme/izlemeyi olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This survey is conducted to determine how the subtitled cartoons affect the listening/watching skill of Syrian students learning Turkish.The problem sentence of the survey is ‘What is the effect of subtitled cartoons on listening/watching skill of Syrian students learning Turkish?’In this survey post tet experimental design with control group that is one of the quantitative survey methods was carried out.The numerical data of the survey are analyzed by benefiting from SPSS 25.0 package program.The work group consists of 30 Syrian students who studies within the scope of PICTES at a secondary school in Esenler,İstanbul. The survey was applied on two groups having B2 level, chosen randomly and consisting of 15 people. Eight cartoons that is different from each other and telling about Turkish prominents are presented by giving subtitle to the experimental group and without subtitle to the control group in an eight weeks period- a cartoon per a week.The subtitles of the cartoons that are presented to the experimental group are added via Camtasia 9.0 program by the surveyor. After each cartoon, same listening/watching comprehension test that it’s validity and reliability was controlled by experts studying on teaching Turkish language to foreigners was applied to two groups. According to the results of the survey, it is concluded that the group watching the cartoons with subtitle is more succesful in the listening/watching comprehension test in comparison to the group watching them without subtitle and by providing more permanent and effective learning, subtitle affects listening/watching positively.

Keywords