İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi ile Göreve Dayalı Dil Öğretiminin Birlikteliği Çerçevesinde Görev Özelliklerine Yönelik Sınıflamalar

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 41-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi bilgisayar temelli iletişimin eğitim bağlamlarındaki rolünü gündeme getirmiştir. Bilgisayar destekli dil öğrenimi (Computer-Assisted Language Learning) de araştırmacılar tarafından ikinci dil edinim kuramları çerçevesinde bu rolün araştırılmasıyla gelişim göstermiştir. Benzer şekilde göreve dayalı dil öğretimi (Task-based Language Teaching) alanında yapılan çalışmalar da son yıllarda oldukça hızlanmış ve bu gelişmeler görevleri, bilgisayar temelli ortamlara taşımıştır. Bu bakımdan araştırmacılar, bilgisayar destekli dil öğrenimi ile göreve dayalı dil öğretimi arasındaki boşluğun ikinci dil araştırmaları için kapanması gerektiğini vurgulamakta ve bu iki yaklaşımın birlikteliğinin avantajlarına ve doğal sinerjisine dikkat çekmektedirler. Bu bağlamda ikinci dil öğretim ortamlarında bu iki yaklaşımın birlikteliğine yönelik ders tasarımına, çevrim içi görevlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı alanyazında yer alan çevrim içi görev özelliklerine yönelik sınıflamaları sentezleyerek bütüncül bir bakış açısı sunmaktır. Bu bağlamda araştırmada göreve dayalı dil öğretiminde görev özellikleri ve ders programı tasarımı ile ilgili bilgilere yer verildikten sonra bu iki yaklaşımın birlikteliği kapsamında ders tasarımı ve çevrim içi görev özellikleriyle ilgili sınıflamalar sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda çalışmada sunulan çevrim içi görev özelliklerine yönelik sınıflamalar ışığında bütüncül bir sınıflamaya yer verilmiştir. 

Keywords

Abstract

The rapid development of information and communication technologies has brought up the role of computer-based communication in educational contexts. Computer-Assisted Language Learning has also developed by researching of this role within the framework of second language acquisition theories by researchers. Similarly, studies in the field of task-based language teaching have accelerated in recent years and these developments have moved the tasks to computer-based environments. In this regard, the researchers emphasize that the gap between computer-assisted language learning and task-based language learning should be researched for second language learning and teaching and they draw attention to the advantages and natural synergy of these two approaches together. In this context, there is a requirement for lesson design and online tasks for the unity of these two approaches in second language teaching environments. The aim of this study is to present a holistic perspective by synthesizing the classifications recommended for online task characteristics in the literature. In this context, after giving information about task characteristics and curriculum design in task-based language teaching, classifications related to lesson design and online task characteristics are presented within the scope of the coexistence of these two approaches. At the end of the study, a holistic classification was included which are based on the classifications for online task characteristics presented in the study.

Keywords