Tematik Sözlükler ve Yabancı Dil Öğretiminde Sözlük Kullanımı

Author:

Year-Number: 2021-9.3
Number of pages: 81-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde, geçmişten günümüze, hiç eskimeyen hatta değişen teknoloji ile birlikte kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir araç-gereç olan sözlükler, hiç kuşkusuz doğru ve etkili kullanıldığında, kullanıcılar için yabancı dil öğretimi sürecinde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Bu tespite yönelik alan yazında birçok akademik çalışma ortaya konulduğu gibi aksini ifade eden çalışmalar da mevcuttur. Sözlükbilimciler tarafından süreç içerisinde sözlükler, yazılış amaçları ve yöntemleri, içerdiği konular, bir ya da birden fazla dilin söz varlığını işlemesi, yazılış biçimleri bakımından veya genel olarak sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu bağlamda sözlükler abece sırasının temel alınıp alınmamasına göre iki türe ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi tematik sözlüklerdir. Bu çalışmanın birinci amacı Türkiye’de tematik sözlükler ile ilgili mevcut durumunu ifade etmek, tematik sözlüklerin özelliklerini ve tema belirleme ölçütlerini açıklamaktır. Çalışmanın diğer bir amacı da yabancı dil öğretimi bağlamında sözlük kullanımının önemini vurgulamaktır. Her ne kadar yabancı dil öğretiminde sözlük kullanımına yönelik yapılan araştırmalarda farklı görüşler olsa da, günümüz teknolojisi sözlüklerin hem taşınması hem de kullanmasını artık çok daha kolay hale getirdiği için, bu sayede sözlüklerin öğrenciler için her zaman başvuru kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Sonuç olarak, özellikle öğrencilerin seviyelerine göre hazırlanmış tematik sözlükler anlamsal ilişkili pek çok kelimeyi barındırdığı için, öğrencilerin ifade gücünü, mantıksal duygusunu ve anlayışını da arttırmaya yardımcı olabilir. Dil öğretiminin belli alanlara, konulara göre sınıflandırılabilmesi, bu tür sözlüklerin yabancı dil öğretiminde eğitsel faydasını ortaya koyabilir. Dolayısıyla, tematik sözlüklere yönelik akademik çalışmalar arttırılabilir, dil öğrenenler için tematik sözlükler yazılabilir ve bu tür sözlükler dil öğretiminde daha çok tercih edilebilir.

Keywords

Abstract

Dictionaries, which are a tool that never gets old in foreign language teaching from the past to the present, constantly renews and improves itself with changing technology, undoubtedly, when used correctly and effectively, give very successful results in foreign language teaching for users. As many academic studies have been presented in the literature regarding this determination, there are also studies expressing the opposite. In the process, dictionaries were classified by lexicographers in terms of their spelling purposes and methods, their subjects, their processing of vocabulary of one or more languages, their spelling forms or in general. In this context, dictionaries are divided into two types depending on whether the alphabet order is based or not. One of them is thematic dictionaries. The primary purpose of this study is to express the current situation of thematic dictionaries in Turkey, to explain the features of thematic dictionaries and the criteria for determining themes. Another aim of the study is to emphasize the importance of dictionary usage in the context of foreign language teaching. Although there are different views on the use of dictionaries in foreign language teaching, it is possible to say that dictionaries are always a source of reference for students, as today's technology makes it much easier to carry and to use. Thematic dictionaries prepared especially according to the students' level help to increase the expressive power, sense of logic and understanding of the users as they present many semantically related words side by side. The fact that language teaching can be classified according to certain fields and subjects reveals the educational benefits of such dictionaries in foreign language teaching. As a result, it can be said that academic studies on thematic dictionaries should be increased, thematic dictionaries should be written for language learners, and such dictionaries should be preferred more in language teaching.

Keywords