ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

Author:

Year-Number: 2021-9.3
Number of pages: 21-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler birçok meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de dönüşüm ve değişimleri zorunlu kılmaktadır. Bu durumun Almanca öğretmeni yetiştirim sürecinde de yaşanması kaçınılmazdır ve yaşanan gelişmeler Almanca öğretmenlerinin yetiştirildiği eğitim fakültelerinin Alman dili eğitimi anabilim dallarında çeşitli yenilikleri beraberinde getirmektedir. Yaşanan dönüşüm ve değişimlerin yansımasını bulduğu noktalardan birisi Almanca öğretmeni yetiştirimi için uygulanan Almanca öğretmenliği lisans programıdır. Bu gerekçe ile bu çalışmada Almanca öğretmeni yetiştirim sürecinde uygulamaya konulan Almanca öğretmenliği lisans programı ile ilgili güncel gelişmelerin neler olduğu sorusu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmada 2018 yılında ve sonrasında Almanca öğretmenliği lisans programı ile ilgili yapılan değişiklikler ele alınmış ve bu değişikliklerin öğretmen yetiştirim sürecinde yaşanan gelişmelerle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı Almanca öğretmenliği lisans programı ile ilgili yapılan değişiklikleri ele almak ve programın şekillendirilmesini etkileyen faktörleri görünür kılmaktır. Ayrıca gelecekte yapılacak program oluşturma çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak doküman analizinin kullanıldığı çalışma sonucunda 2018 yılında uygulamaya konulan Almanca öğretmenliği lisans programının birtakım yenilikleri ve eleştirileri beraberinde getirdiği, YÖK’ün yetki devri kararının var olan eleştirileri gidermeye yönelik olduğu ve program oluşturma sürecine yenilik kattığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca yapılandırmacı öğrenme kuramı ve Bologna süreci gibi bakış açılarının son yıllarda yaşanan program değişikliklerinde etkili olduğu dile getirilmiştir. Bunun yanında yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme ve bilgiye ulaşma gibi becerilerin programın uygulanması ile Almanca öğretmeni adaylarına kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Rapid developments in today’s world necessitate the transformation and changes in the teaching profession, as it does in many occupational groups. This situation will inevitably arise in the German language teacher training process and developments bring a variety of innovations in the German language education departments of the education faculties where German language teachers are trained. One of the points where the transformations and developments have reflected is the German language teaching undergraduate program which is applied for the training of German language teachers. Therefore, this study concentrated on the question of current developments regarding the German language teaching undergraduate program which is implemented during German language teacher training. In this context, the study addressed changes in the German language teaching undergraduate program in 2018 and later by using the document analysis method and focused on the association of these changes with developments in the teacher training process. The aim of the study is to reveal the changes related to the German language teching undergraduate program by uncovering the aforementioned relationships and make visible the factors that affect how the program is shaped. Also, it is intended to contribute to future program creation studies.  In the study which used docement analysis as a research method was concluded that the German language teaching undergraduate program which was put into practice in 2018, brought some innovations and criticisms, the purpose of the CoHE (Councel of Higher Education) delegated its authority was eliminated the existing criticisms and introduced innovation to the program creation process. It was also stated that current perspectives such as costructivist theory and the Bologna process were effective in program changes in recent years. It was emphasized that skills such as lifelong learning, critical thinking and accessing information should be gained to German language teacher candidates with the implementation of the program.

Keywords