Bir Arada Yaşama Kültürüne Yönelik Bir Anlayış Geliştirmek İçin Hikâyelerden Yararlanma

Author:

Number of pages: 48-64
Year-Number: 2022-10.1

Abstract

Dünyada insanların anlamlı bir yaşam sürmesini engelleyen çeşitli engeller olduğu için bir arada yaşama kültürü ihtiyacı açıktır. Bu çalışmada, ikinci bir dil öğretimi olarak uygun hikayeler kullanarak çocuklar üzerinde bir etki yaratmanın ne kadar mümkün olduğunu göstermek istedim. Ana fikri olan hikayeler içeren ikinci bir dil öğretim programı hazırladım. Bunu, İngilizceyi hedef dil olarak öğrenen Türkçe öğrenciler üzerinde uyguladım. Seçilen tüm hikayeleri işledikten sonra öğrencilerin görüşlerini ölçtüm ve program için seçtiğim hikayelerin öğrencilerin bir arada yaşama konusundaki görüşleri açısından anlamlı bir farklılık gösterdiğini saptadım. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretiminde öykülerin, dil kazanımları haricinde bir örtük hedef olan birlikte yaşama kültrünün gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektir.

Keywords

Abstract

The need to coexist culturally is obvious as there are several obstacles in the world that hinder people to live a meaningful life. In this paper, I wanted to show how possible is to make an impact on children by using convenient stories as teaching a second language. I prepared a second language teaching programme utilising stories that have a moral. I applied this on Turkish learners who have been learning English as a target language. Having studied all the selected stories, I measured the opinions of the learners and I found out that the stories I selected for the programme has a significant difference in terms of learners' opinions on coexistence. The aim of this study is to show that stories in foreign language teaching can contribute to the development of the cultural coexistence, which is an implicit goal other than language outcomes.

Keywords