5. Sınıf Türkçe ve Rusça Ders Kitabı Üzerine Bir İnceleme: Türkiye-Rusya Örneği

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 15-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 5.sınıf Türkçe ders kitabı ile 5.sınıf Rusça ders kitabında yer alan metinler üzerinden iki kitap karşılaştırılmıştır. Alan yazınında kitap karşılaştırılmaları yapılmıştır. Ancak 5.sınıf Rusça ve 5.sınıf Türkçe ders kitapları özelinde herhangi bir çalışma bulunmadığı için bu çalışma ilk olma özelliği taşımaktadır.  Çalışma doküman incelemeye dayalı olarak gerçekleştiği için nitel veri analizlerinden yararlanılarak gerçekleşen betimsel bir çalışmadır. Araştırma 18 görsel ve 1 tablodan oluşmaktadır. Tabloda 2 ülkenin ders kitabında yer temalara yer verilmiştir. İki kitap karşılaştırıldığında 5.sınıf Türkçe ders kitabında her temanın alt başlığında yer alan metin sayıları sabit ve etkinlikler metinlere uygunken; 5.sınıf Rusça ders kitabında temaların altında yer alan metin sayıları arasında uyumluluk gözlenmemektedir. Rusça ders kitabında daha çok dipnot olarak yer verilen kısımlar üzerinden etkinlikler oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, two books were compared between the 5th grade Turkish textbook and the texts in the 5th grade Russian textbook. Book comparisons were made in field writing. However, this study is the first since there are no studies on 5th grade Russian and 5th grade Turkish textbooks.  Since the study is based on document review, it is a visual study that takes place using qualitative data analysis. The research consists of 18 images and 1 table. The table contains themes in the textbooks of 2 countries. When the two books are compared, the number of texts in the subtitle of each theme in the 5th grade Turkish textbook is constant and the activities are in accordance with the texts; In the 5th grade Russian textbook, compatibility is not observed between the number of texts under the themes. Activities were created through the sections in the Russian textbook, which are mostly footnotes.

Keywords