AHMET YILMAZ BOYUNAĞA’NIN TARİHİ ÇOCUK ROMANLARINDA KURGUYU BOZAN ÖGE; BENZETME SANATI

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 136-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Yılmaz Boyunağa, Türk tarihini anlatan eserler kaleme almıştır. Yazar, tarihî çocuk romanlarında, özellikle çocuklara kendi tarihlerini öğretmeyi ve onlara tarih bilinci kazandırmayı hedeflemiştir. Ahmet Yılmaz Boyunağa tarihi olguları anlatırken benzetme sanatlarına sıkça yer vermiştir.

Çalışma kapsamında Boyunağa’nın tarihi çocuk kitaplarından; 1. Hilal Uğruna/III. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyübi, 2. Koçyiğit/Seyit Battal Gazi, 3. Özgürlük Savaşçısı/Şeyh Şamil, 4. Osmanlı Leventleri/Seydi Ali Reis ve Leventlerinin Maceraları, 5. Denizler Ejderi, 6. Korkusuz Cengâver, 7. Altın Ferman/Berke Noyan, 8. Yasak Şehir adlı eserleri basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilerek doküman taraması yöntemi kullanılarak taranmıştır.

Araştırmada yazarın kitaplarında kullandığı benzetme sanatları tespit edilmiş ve sanatlarda vurgulanan unsurlar tasnif edilerek; “1. Kişi, 2. Ordu/Asker, 3. Nesne, 4. Millet, 5. Olay, 6. Topluluk, 7. Mekân, 8. Hayvan, 9. Dini İnanç kodları” etrafında değerlendirilmiştir. Kodlara göre frekans değerleri tespit edilmiştir. En fazla frekans değerine sahip olan kod “kişi” iken, en az frekans değerine sahip olan kod “dini inanç”tır. Sonuç olarak yazarın kitaplarında benzetme sanatları ile anlatım daha ilgi çekici ve sürükleyici hale gelse de yer yer anlatımın inandırıcılığını yitirmesine sebep olmuştur.

Keywords

Abstract

Ahmet Yılmaz Boyunağa has written works describing Turkish history. The author has aimed to teach history in children's novels, especially children, and to give them historical awareness. Ahmet Yılmaz Boyunağa frequently used the art of metaphor while telling historical events. In the scope of the study Boyunağa's historical children's books; 1. For the crescent/III. Crusade and Selahaddin Eyyübi, 2. Koçyiğit/Seyit Battal Gazi, 3. Freedom Fighter/Şeyh Şamil, 4. Ottoman Levents/Seydi Ali Reis and Adventures of Levents, 5. Sea Dragon, 6. Fearless Hero, 7. Golden Royal Decree/Berke Noyan, 8. Forbidden City were selected by simple random sampling and analyzed in documentary method. In the research, the art of analogy used in the authors' books was identified and the elements emphasized in the arts were classified; it was evaluated around “1. Person, 2. Army/Soldier, 3. Object, 4. Nation, 5. Event, 6. Community, 7. Place, 8. Animal, 9. Religious Belief codes frequency values have been determined according to the codes. The code with highest frequency is “person”, while the code with the least frequency value is "religious belief". As a result, although the narration becomes more engaging and enticing with the art of analogy, it has led to the lack of credibility of the narration.

Keywords