Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Kullanımı

Author:

Year-Number: 2022-10.3
Number of pages: 54-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada öğretmenin bilgiyi sağladığı öğrencinin pasif olduğu geleneksel dil öğretim yaklaşımlarının geçerliliğini kaybettiği kabul görmektedir. Yabancı dil eğitimi öğrencinin aktif katılım sağladığı, motivasyonunun olduğu, eleştirel düşünebildiği, iş birliği yapabileceği ortamlarda mümkün olmaktadır. Bu sebeple farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Proje tabanlı öğrenme, yabancı dil öğretiminde öğrencinin kendi öğrenmesini destekleyen, yaşamı sınıfa taşıyan yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının tarihçesi, yabancı dil öğretiminde kullanımı ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört beceride uygulanabilecek proje örnekleri ile ilgili bilgi vermektir. Bu nedenle yurt içindeki ve yurt dışındaki kaynaklar incelenmiş ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla yabancı dil öğretimi yapılan çalışmaların örnekleri gözden geçirilmiş ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de fayda sağlayacağı düşünülerek yaklaşımın ortak yararları sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In the globalizing world, it is accepted that traditional language teaching approaches, in which the teacher provides the information and the student is passive, lose their validity. Foreign language education is possible in environments where the student actively participates, has motivation, can think critically and can cooperate. For this reason, different approaches have been developed. One of these approaches is the project-based learning approach. Project-based learning is an innovative approach that supports the student's own learning in foreign language teaching and brings life to the classroom. The aim of this study is to give information about the history of the project-based learning approach, its use in foreign language teaching, and examples of projects that can be applied in four skills in teaching Turkish as a foreign language. For this reason, domestic and foreign resources were examined and the examples of studies in foreign language teaching with project-based learning approach were reviewed and the common benefits of the approach were presented, considering that it would also be beneficial in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords