“Bu Kış Kimse Üşümeyecek” Kitabının İngilizce Çevirisinin Makine Çevirisi İle Karşılaştırılması: Google Çeviri’nin Yazın Çevirisinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme 

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Number of pages: 117-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik yenilikler ve getirdiği kolaylıklar hayatın her alanında kendini göstermeye ve bunun bir izdüşümü olarak Çeviribilim alanını da etkilemeye devam etmektedir. Çeviri alanında özellikle insan çevirmene kolaylık sağlayan Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ) araçları ve Nöral Makine Çeviri (NMÇ) sistemleri çeviri sürecini önemli ölçüde hızlandırmıştır. BDÇ araçları sayesinde daha hızlı, sistematik ve çevirmen için kendi veri tabanını ve terminolojisini oluşturabildiği, çevirilerini daha iyi yönetebildiği programlar çeviri alanına farklı bir bakış açısı kazandırmaya başlamıştır. NMÇ sistemleri içinden Google Çeviri (GÇ) ise ücretsiz ve basit bir kullanım ara yüzüne sahip olmasından dolayı, çeviri yapmak isteyen hem amatör hem de profesyonel çevirmenler tarafından daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Bu sebeple, son yıllarda popülerliği artan ve metin türlerine göre çeviri kalitesi gitgide iyileşen GÇ’ nin yazın çevirisi bağlamında çocuk kitaplarında kullanımını incelemek için illüstratör ve çocuk kitabı yazarı olan Feridun Oral’ın “Bu Kış Kimse Üşümeyecek” kitabı, kitabın insan çevirmen tarafından yapılan İngilizce çevirisi ve GÇ tarafından yapılan İngilizce çevirisi bu çalışmanın araştırma nesnesi olarak seçilmiştir. Çeviriler dil bilgisi, bağlam ve çeviri kalitesi açısından betimsel olarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda makine çevirisinin yazın çevirisinde, bilhassa çocuk edebiyatı çevirisinde, kullanılabilirliğine ilişkin değerlendirmeler ve bu alanda araştırma ya da uygulama yapmak isteyen bilim insanlarına yönelik tavsiyeler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Technological innovations and conveniences continue to show themselves in all areas of life and, as a reflection of this, continue to affect the field of translation studies, too. Computer-Assisted Translation (CAT) tools and Neural Machine Translation (NMT) systems, which provide convenience to human translators, have significantly accelerated the translation process. Thanks to CAT tools, programs in which translators can create their own database and terminology, and manage their translations more quickly and systematically, have started to bring a different perspective to the field of translation. Among the NMT systems, due to its free and simple user interface, Google Translate (GT) has become more preferred by both amateur and professional translators. For this reason, the use of GT, whose popularity has increased in recent years and whose translation quality has been improving according to text types, will be examined in children's books in the context of literary translation. For this purpose, the book "Bu Kış Kimse Üşümeyecek" by Feridun Oral, an illustrator and children's book author, the English translation of the book by a human translator and the English translation by Google Translate were chosen as the research objects of this study. Translations were analyzed and evaluated descriptively in terms of linguistic transfer, context and translation quality. At the end of the study, evaluations on the usability of machine translation in literary translation, especially in children's literature translation, and recommendations for the researchers who want to do research or practice in this field are presented.

Keywords