Kuram Nedir? Çevirmen Edinci Kazanabilmek İçin Kuramsal Bilgilerin Yeri Ve Önemi Nedir?

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-20 11:34:59.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 62-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevirmen edincine sahip bir bireyin, çeviriyi uygulama esnasında, bir çeviri kuramlarını kolaylıkla işine yansıtılabilmesi için, bu kuramların doğrulanabilirliğinin hangi bilimsel yöntemlerle sağlandığını anlayabilmenin önemi vurgulanması bu çalışmada sağlanmaya çalışılmıştır.  Çeviribilimde  -çeviri edinci kazanmış bir çevirmen için-  kuramsal bilgilerin tanımı, önemi ve yerinin çevirmenler için ne olduğu sorusu ise geçmişten günümüze kadar çevirmenlerin karşılaştığı önemli bir sorun olduğu giriş bölümünde açıklanmıştır. Çeviri ve çevirmen edincine sahip olmak isteyen bir bireyin; çeviriyi uygulama esnasında da daha önceden edindiği kuramsal bilgilerini yansıtabilmesi gerektiği, bu özelliğinin çevirmen edicinin kazanabilmek açısından büyük önem teşkil ettiği yapılan betimleyici çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu bağlamda çeviri ve çevirmen edinci kazanabilmek için kuramların nasıl kullanılması gerektiği, çeviri kuramlarının uygulanması esnasında karşılaşılan zorlukların hangi bilimsel yöntemlerle aşılabileceğinin açıklanması çalışmada amaçlanmış ve bu yöntemler örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Buna ek olarak kuramlar ile çeviri ve çevirmen edinci arasındaki ilişkinin çok yönlü ve çok boyutlu şekilde ele alınması; bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesini kolaylaştıracak ve çeviriye ilişkin kuramların, çeviri edincine sahip bir çevirmen tarafından, çeviriye yansıtılması esnasında ortaya çıkan sorunların çözümüne imkân sağlanacağı düşünülmüştür. Empirik düşünme becerisini geliştirerek, uygulayacağı çeviri kuramının doğrulanabilirliğinin ve yanlışlanabilirliğinin farkına varmış bir çevirmenin, çeviri kuramlarının çeviriye uygulanışı esnasında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebileceği düşünülmüş, çalışmanın bu alanda yapılacak çalışmalara yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

For reflecting his/her theoretical translation knowledge into his or her own translation work,  a person who has translation competencies must state the importance of understanding the verifiability methods of this theoretical translation knowledge. In the science of translation  - for the translators who have translation competencies -the question of what is the definition of translation methods, their importance, and their manners is the most important question that the translators came across. The question answers are shown at the entrance of this study. It is stated in this study that a person who wants to have translation and translator competence must reflect his/her previous theoretical translation knowledge into his or her own translation work while he or she is translating, too. In this case which scientific methods were necessary for getting translation and translating competence to use translating methods, and solving the problems that occurred during the usage of translating methods was mentioned by this study via some examples. With the help of the descriptive searching method; translating competence will be handled in deep; in this way, the relationship between methods and translation can be understood clearly. Also, it is thought that by developing empiric thinking strategies, a translator who improved distinguishing verifiability and falsifiability of methods can overcome the problems, he/she comes across while he reflects on his/her translational competence to translation works. Also, it is thought that this study will be put in addition to investigators who prepare studies in this scientific area.

Keywords