Author:

Year-Number: 2023-11.1
Number of pages: 95-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın yaygın dillerinden biri olan Alman Dili hakkında ünlü dilbilimcilerin ve yazarların birçok görüşü bulunmaktadır fakat bugüne kadar Alman Dili hakkında genellikle çok da olumlu olmayan görüşler bildirilmiştir. Bunlardan en bilineni ünlü Amerikalı yazar ve mizahçı Mark Twain’e (Samuel Langhorne Clemens) aittir. Twain, “The Awful German Language”başlıklı mizahi makalesinde Alman Dili hakkında: “Her türlü girişimden sıyrılan böylesine düzensiz ve gelişigüzel başka bir dil hiç kuşkusuz yoktur…”, “…Almancanın otuz senede öğrenilebileceğine inanıyorum ve bir dili öğrenmek için sadece ölülerin bu kadar zamanı vardır”, sözleriyle Almancanın karmaşık bir dilbilgisi yapısına sahip olduğundan ve öğrenilmesi çok zor bir dil olduğundan yakınmıştır.

Yine Alman Dili hakkında çok bilinen bir diğer görüş İmparator V. Karl’a aittir: “Ben tüccarlarla İngilizce, kadınlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca, Tanrı’yla İspanyolca, atımla da Almanca konuşurum.” Ünlü filozof Voltaire de Almancanın yalnızca atlarla konuşulabilecek kaba bir jargon olduğunu dile getirmiştir. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür fakat yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi çoğu, Alman Diline karşı önyargılı ve olumsuz yaklaşmakta bu nedenle de Almancayı öğrenmek isteyenlerin motivasyonunun azalmasına sebep olmaktadır.

Nihayet Almanya’nın Bonn şehrinde bulunan Alanus Sanat ve Toplum Bilimleri Yüksekokulunda dilbilimci olarak görev yapan Profesör Roland Kaehlbrandt, Ekim 2022 tarihinde Münih Piper yayınevinde yayınlanan: “Deutsch- Eine Liebeserklärung. Die zehn großen Vorzüge unserer erstaunlichen Sprache” (Almancaya ilan-ı aşk. Şaşırtıcı dilimizin on büyük üstün özelliği) başlıklı kitabıyla Alman Diline karşı olan tüm bu olumsuz önyargıları yok edebilecek nitelikte bilimsel bir eser kaleme almıştır.

Keywords

Abstract

Famous linguists and writers have many opinions about the German language, which is one of the common languages ​​of the world, but until today, generally not very positive opinions have been reported about the German language. The most well-known of these belongs to the famous American writer and humorist Mark Twain. Twain, on the German Language in his humorous article titled “The Awful German Language”: “There is no doubt that such a disorganized and haphazard language eludes all attempts…”, “...I believe that German can be learned in thirty years and only the dead have this much time to learn”, complaining that German has a complex grammatical structure and is a very difficult language to learn. Another well-known opinion about the German language belongs to Emperor Karl V: “I speak English with merchants, Italian with women, French with men, Spanish with God, and German with my horse.” The famous philosopher Voltaire also stated that German is a vulgar jargon that can only be spoken by horses. It is possible to multiply such examples, but as in the examples given above, most of them are prejudiced and negative towards the German Language, thus reducing the motivation of those who want to learn German. Finally, Professor Roland Kaehlbrandt, who works as a linguist at the Alanus School of Arts and Social Sciences in Bonn, Germany, published in Munich Piper publishing house on October 2022: “Deutsch-Eine Liebeserklärung. With his book titled "Die zehn großen Vorzüge unserer erstaunlichen Sprache" (Declaration of love in German. Ten great features of our amazing language), he wrote a scientific work that can eliminate all these negative prejudices against the German Language. In his book, Kaehlbrandt tried to explain to the readers that the German language, which has been seen as rough, complex and difficult until today, is not like that at all and the superior features of the German language that distinguish it from other languages. The book, which consists of 255 pages, consists of ten chapters, in each chapter the author explained the beautiful features that distinguish German from other languages ​​by supporting it with many examples.

Keywords