Çevrimiçi Otel Değerlendirmelerinde Söz Edimi ve Sıfat Tercihleri: ABD Bağlamında Derlem Analizi

Author:

Year-Number: 2023-11.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-22 09:02:40.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 70-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketim sonrası tüketicilerin yapmış olduğu yorumlar, özellikle alınan hizmetlerle ilgili olumsuz yorumlar, başkalarının satın alma tercihleri ​​üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İnternetin yaygınlığı sayesinde, bugün tüketici yorumları bilgisayar aracılı iletişim verilerinde bulunabilir. Bu tüketici yorumlarının özgünlüğü, onları aynı zamanda araştırmacılar için yararlı veri kaynakları haline getirir. Bu çalışmada, anadili İngilizce olan ABD vatandaşlarının dünyaca ünlü Booking.com adlı web sitesinde 5 farklı otel hakkında 344 çevrimiçi tüketici yorumu toplanarak, yorumcuların en çok hangi söz eylemlerini ve sıfatları tercih ettiğini bulmak amaçlanmıştır. Bulgular, incelemelerin çoğunluğunun yorumcuların aldığı hizmetlerle ilgili şikayetleri içerdiğini, ancak neredeyse yarısının (N=150) hizmetlerle ilgili olumlu yorumlara yer verdiğini göstermiştir. En sık kullanılan iki sıfatın kirli (N=133) ve temiz (N=59) olması yorumcuların en çok ilgilendikleri kurumların özelliğinin önemli bir göstergesidir çünkü bu sıfatlar birbirinin zıt anlamlısıdır. Çalışmanın bulgularının, olası gezginlerin beklentilerine ve bu özel derlemde mesajlarını iletmek için dili nasıl kullandıklarına ışık tutması bakımından otel işletmecileri ve derlem dilbilimcileri için faydalı olması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Post-consumption reviews have a significant impact on others’ purchase choices, especially the negative comments about received services. Thanks to the extensity of the internet, today the reviews can be found in CMC. The authenticity of these reviews makes them also useful data sources for researchers. In this present study, 344 online reviews from native English speaker US citizens about 5 different hotels were collected on the worldwide-known website called Booking.com, in order to find out which speech acts and adjectives are most frequently preferred by the writers of the reviews. Findings showed that the majority of the reviews include complaints about the services the writers get, however, almost half of them (N=150) also included positive comments about the services. The two most frequently used adjectives were found to be dirty (N=133) and clean (N=59) which is an important indicator of the feature of the institutions that reviewers are most interested in, since these adjectives are antonyms of each other. The findings of the study are expected to be useful for hotel managements and corpus linguists as it sheds light on the expectations of the possible travelers and the way that they use the language to convey their messages in this specific corpus.

Keywords